Zoals u wellicht gehoord hebt of gelezen in de media legt het college van de gemeente Oosterhout de ontwerp vergunning voor het windpark A59 ter inzage en wel vanaf 15 april 2021 voor een periode van 6 weken.


Medio juni / juli 2021 zal de gemeenteraad een definitief besluit nemen over de verklaring van geen bedenkingen. Na dit besluit zal het college van B&W medio juli 2021 een omgevingsvergunning verlenen voor het plaatsen van 235 meter hoge windmolens in de Oranjepolder.

 

Helaas heeft de Belangengroep Oranjepolder moet vaststellen dat de gemeente Oosterhout en een deel van de gemeenteraad geen luisterend oor heeft voor de zorgen van haar inwoners en geen oog heeft voor de natuurwaarden van de Oranjepolder.
Het college van de gemeente Oosterhout gaat dan ook gewoon door met het project energiepark 59 zonder eerst de zorgen weg te nemen van haar inwoners.

 

Belangengroep Oranjepolder wil om deze reden juridische hulp inroepen van een specialistische advocaat met als doel om op te komen voor onze belangen en woon- en leefomgeving.
Om de financiering van de advocaat rond te kunnen krijgen zoeken wij  uw ondersteuning.

De financiering van de advocaat kan op een tweetal manieren gerealiseerd worden, via een rechtsbijstandsverzekering of een eigen financiele bijdrage.

 

Onze vraag is dan ook, bent u bereid, indien je een rechtsbijstandsverzekering hebt, deze in te zetten tegen het energiepark a59 of een eigen financiele bijdrage te leveren?

 

Uw antwoord hierop zouden wij graag ontvangen via het formulier welke online is te benaderen en in te vullen (klik op formulier of de link).

 

Het invullen kost minder dan 10 minuten (link https://forms.gle/jwmbp4xuwxReoRmZ9)