Je vindt de laatste informatie over ons op deze pagina. Ons bedrijf groeit en evolueert steeds. Wij bieden een uitgebreide reeks diensten. Onze missie is om de beste oplossingen aan te bieden voor...

Iedereen. Vul voor contact alstublieft het formulier op onze website in. Wij wensen u een fijne dag! Je vindt de laatste informatie over ons op deze pagina. Ons bedrijf groeit en evolueert steeds. Wij bieden een uitgebreide reeks diensten. Onze missie is om de beste oplossingen aan te bieden voor...

Ter attentie van: Politieke partijen van de Gemeenteraad Oosterhout

 

Als zeer verontruste bewoners van Oosterhout Noord hebben wij gemeend u al eerder te moeten informeren over onze grote zorgen en bezwaren tegen het Energiepark A59 in de voorliggende vorm en het gebrek aan dialoog en luisterend oor aan de kant van het college. De dooddoener dat met het schrappen van 1 van de 3 windmolens goed geluisterd is naar alle bezwaren van omwonenden en belanghebbenden en dat het inspraakproces daarmee goed is samengevat wijzen wij resoluut van de hand.

 

Wij voelen ons daarin gesterkt door de grote steun die wij tot nu toe als belangengroep hebben verworven middels een – nog lopende – online petitie welke tot nu toe al door bijna 900 betrokken inwoners uit meerdere! wijken in heel! Oosterhout Noord is ondertekend. Een groot deel van deze ondertekenaars is ook lid geworden van onze belangengroep waarmee wij ook namens al deze inwoners onze stem luid en duidelijk willen laten horen.

 

Onze belangrijkste vragen zijn in het kort (we verwijzen naar onze voorgaande nieuwsbrieven):

 

  • waarom deze prachtige Oranjepolder met natuur, vruchtbare grond en biodiversiteit opofferen?
  • waarom deze gigantisch hoge windmolens zo dicht bij de bebouwde kom?
  • waarom zouden omliggende landen besloten hebben om een minimale afstand van 10x tiphoogte tot de bebouwde kom te hanteren?

            Tip: het heeft met de gezondheid van inwoners te maken.

  • waarom voert het college geen actief beleid om clustervorming van energieparken op meer acceptabele locaties in de omgeving in samenwerking met collega-gemeenten aan te gaan?
  • waar is het principe van de zonneladder gebleven?
  • waarom worden inwoners van Oosterhout niet actiever gesubsidieerd om zonnepanelen aan te leggen in plaats van het faciliteren van de business cases van multinationals?
  • waarom deze horizonvervuiling en volplempen van dit ene recreatieve buitengebied?
  • wie behartigt onze belangen bij het cumulatief stapelen van gezondheidseffecten en andere overlast bij al die voorgenomen toekomstige projecten? 
  • waarom moet het allemaal zo snel en zo drammerig?

 

Kortom, tijd voor een pas op de plaats. Wij roepen u op – vriendelijk én indringend - om u te bezinnen voordat u als gemeenteraad wéér een stap zet richting de aanleg van dit energiepark. Dit kunt u doen door nu níet in te stemmen met de ontwerpverklaring van geen bedenkingen zonnepark A59 (agendapunt 11 – raadsvergadering 26 januari 2021)