Je vindt de laatste informatie over ons op deze pagina. Ons bedrijf groeit en evolueert steeds. Wij bieden een uitgebreide reeks diensten. Onze missie is om de beste oplossingen aan te bieden voor...

Iedereen. Vul voor contact alstublieft het formulier op onze website in. Wij wensen u een fijne dag! Je vindt de laatste informatie over ons op deze pagina. Ons bedrijf groeit en evolueert steeds. Wij bieden een uitgebreide reeks diensten. Onze missie is om de beste oplossingen aan te bieden voor...

Beste Lid van de Belangengroep Oranjepolder,

 

Bij deze ontvang je de nieuwsbrief voor de maand juli.

 

Samenvatting ingediende zienswijze advocaat van Nus

In bijlage 1 vindt je een samenvatting van de zienswijze die advocaat van Nus namens de Belangengroep Oranjepolder ingediend heeft. De samenvatting is  eveneens gepubliceerd op onze website.

Uitspraak Raad van State over Nevele: de normen voor windturbines zijn van de baan.

Hierdoor zijn de bestaande normen per direct ongeldig verklaard, mede omdat er geen milieu effect rapportage is opgesteld. Dit betekent dat er per windpark locatie de normen opnieuw moeten worden onderzocht / vastgesteld. Zorgvuldigheid is beter dan snelheid. De Belangengroep is erg blij met deze uitspraak gezien onze visie over 10x tiphoogte. Voor het volledige bericht verwijzen wij naar bijlage 2 of naar het bericht op onze website.

 

Procedure ingediende zienswijzen

De reactietermijn zou eindigen 21.07.2021. Wij zijn in afwachting van de reactie van het college. Afhankelijk van die reactie en afhankelijk van het resultaat van het TNO onderzoek wat door de gemeenteraad aangevraagd is, bepaalt de Belangengroep haar koers. We zijn in gespannen afwachting van de stemming in de gemeenteraadsverkiezing over de afgifte van de verklaring van geen bedenkingen voor het windpark. Deze verklaring maakt de weg vrij voor het verlenen van een omgevingsvergunning. Uiteraard gaan wij ons sterk inzetten om de vergunningsafgifte tegen te houden. Het helpt dat de gedane onderzoeken niet meer relevant zijn vanwege de uitspraak van bovenstaand arrest. 

 

Wat doen we nog meer

We zijn in gesprek met de gemeente over de cumulatie van het geluid en leefbaarheid in Dommelbergen Noord door de diverse aankomende projecten, nl:

  1. Verbreding A27 en aanpassing knooppunt Hooipolder
  2. Statendamweg, doortrekking naar Raamsdonksveer en afsluiting afrit 34 waardoor een toename van verkeer op de Statendamweg zal zijn via afrit 33
  3. Repowering windturbines Weststad III (significante verhoging van de windturbines)
  4. 380 KV hoogspanningslijn door de Oranjepolder
  5. Uiteraard: Energiepark A59

 

Ondersteuning Belangengroep Oranjepolder

Zowel in onze persoonlijke contacten, als op onze Facebook pagina als via onze website merken we dat er een aantal zeer fanatieke medestrijders zijn. Uiteraard kunnen we alle kracht en hulp gebruiken. Mocht je  energie, zin en tijd hebben om directer betrokken te zijn en een actieve bijdrage willen leveren aan de Belangengroep Oranjepolder dan horen we dat uiteraard graag!

 

Samen staan we veel sterker!

 

Meld je dan via info@energieparka59nee.nl