Je vindt de laatste informatie over ons op deze pagina. Ons bedrijf groeit en evolueert steeds. Wij bieden een uitgebreide reeks diensten. Onze missie is om de beste oplossingen aan te bieden voor...

Iedereen. Vul voor contact alstublieft het formulier op onze website in. Wij wensen u een fijne dag! Je vindt de laatste informatie over ons op deze pagina. Ons bedrijf groeit en evolueert steeds. Wij bieden een uitgebreide reeks diensten. Onze missie is om de beste oplossingen aan te bieden voor...

Beste Lid van de Belangengroep Oranjepolder,

 

Wij willen je niet overdadig ‘lastig’ vallen met nieuwsbrieven vanuit onze kant, echter is het plan

Energiepark A59 weer een fase verder en leek het ons goed om jullie te informeren. 

 

Voortgang

Vanaf 15 april 2021 lag de zienswijze voor het windpark ter inzage. Op 29 april 2021 organiseerde de gemeente Oosterhout een vragenuur waarin bewoners en raadsleden informatie konden ophalen en vragen konden stellen over het windpark.

Om beter gehoord te worden heeft de Belangengroep Oranjepolder de burgemeester Mark Buijs uitgenodigd voor een gezamenlijke wandeling door de Oranjepolder. Wethouder Willemsen was ook bij dit gesprek aanwezig. Dit bracht voor de burgemeester enkele nieuwe inzichten en had als resultaat; beter onderling contact, beter begrip voor elkaars argumenten én een verruiming van het zienswijze termijn met 14 dagen. Dit was noodzakelijk omdat de beantwoording van de vragen van het vragenuur op 29 april meer tijd nodig had dan gepland. Tot woensdag 9 juni konden de pro forma zienswijzen inhoudelijk worden aangevuld. 

 

Advocaat Anne van Nus (DOKK advocaten)

Belangengroep Oranjepolder is reeds vele maanden in gesprek met Anne van Nus, advocaat van DOKK advocaten te Amsterdam ter voorbereiding op het indienen van een stevige zienswijze tegen het windpark.

Het plan voor een windpark in de Oranjepolder is voor de Belangengroep Oranjepolder onacceptabel om en heeft geleid tot een zienswijze ingediend door de Belangengroep Oranjepolder namens haar bijna 500 geregistreerde leden.

De zienswijze kan inhoudelijk niet openbaar gedeeld worden. De zienswijze heeft een zeer sterke en stevige juridische basis en is uiteraard helemaal toegespitst op de plannen t.a.v. het windpark in de Oranjepolder. We gaan ervan uit dat de gemeente Oosterhout hier serieus tijd voor neemt en nodig heeft om te komen met volwaardige antwoorden.

 

Actualiseren ledenlijst

Belangengroep Oranjepolder heeft de afgelopen week alle contactgegevens van haar leden moeten aanvullen, zodat de ledenlijst, als bijlage (met geheimhouding op de NAW-gegevens) meegezonden kon worden bij de zienswijze naar de gemeente Oosterhout.

Mocht je als lid van de Belangengroep Oranjepolder nog niet hebben gereageerd op het verzoek voor aanvullende NAW-gegevens, doe dit dan alsnog zodat je juist staat geregistreerd in de ledenlijst.

 

Het vervolg

Belangengroep Oranjepolder wacht nu de formele schriftelijke reactie vanuit de gemeente Oosterhout af en zal pas daarna weer een vervolg koers kunnen bepalen. De huidige planning is dat in de raadsvergadering van juli de Verklaring Van Geen Bedenkingen besproken wordt. Onze inschatting is echter dat, mede gezien de omvang van de zienswijze van de Belangengroep deze planning niet gehaald wordt. Daardoor verschuift dit mogelijk naar de raadsvergadering van september. Zodra we hier meer duidelijkheid over hebben zullen we jullie informeren.

 

Ondersteuning Belangengroep Oranjepolder

Zowel in onze persoonlijke contacten, als op onze Facebook pagina als via onze website merken we dat er een aantal zeer fanatieke medestrijders zijn. Uiteraard kunnen we alle kracht en hulp gebruiken. Mocht je  energie, zin en tijd hebben om directer betrokken te zijn en een actieve bijdrage willen leveren aan de Belangengroep Oranjepolder dan horen we dat uiteraard graag!

 

Samen staan we veel sterker!

 

Meld je dan via info@energieparka59nee.nl!