2021-07-31 10:51 Naar aanleiding van vragen van ons aan de projectgroep duurzaam van de gemeente Oosterhout, delen wij hier een antwoordmail. Hieruit blijkt dat de gemeente meer tijd neemt om de ingediende zienswijze...
2021-07-09 19:40 Hieronder vindt u een resume van de door Dokk Advocaten namens Belangengroep Oranjepolder ingediende zienswijze omtrent Windpark Energiepark A59.   Inleiding Bewoners verenigen zich niet met d...
2021-06-30 19:50 De Raad van State geeft de overheid een tweede tik op de vingers.   Een uitspraak welke is ondersteund door advocaat Anne van Nus.   Anne van Nus is tevens de advocaat van Belangengroep ...
2021-05-19 21:09 Format pro forma zienswijze tegen afgeven omgevingsvergunning windmolens in Oranjepolder     Aan College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout Postbus 10150 4900 GB&...