2021-02-16 16:30 Milieuvereniging Oosterhout i.s.m. Belanggroep Oranjepolder maken kap van Het Bosje in de Oranjepolder aanhangig bij de Omgevingdienst Midden- en West Brabant.     In de periode 10 - tot ...
2021-02-12 07:00 Update Regionale Energie Strategie 1.0 West Brabant hier op te vragen   - Raadsbrief Gemeente Oosterhout d.d. 12 februari 2021 - Tijdsplanning Besluitvorming RES 1.0
2021-02-08 07:00 Op 26 januari 2021 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) en de ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van het zonnepark langs de A59. De gemeenteraad h...
2020-12-30 09:06 Geen windmolens, geen zonnepark. ,,Niet hier.” De belangengroep Oranjepolder wil het Energiepark A59 van tafel en begint daarom een petitie. ,,Wij vragen bewoners om zich uit te spreken.” ...