Pro forma sjabloon brief tegen omgevingsvergunning windmolens
2021-05-19 21:09 Format pro forma zienswijze tegen afgeven omgevingsvergunning windmolens in Oranjepolder     Aan College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout Postbus 10150 4900 GB&...
Sjabloon brief zienswijze tegen omgevingsvergunning windmolens
2021-05-12 15:00 Format zienswijze tegen afgeven omgevingsvergunning windmolens in Oranjepolder         Aan College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout Postbus 10150 / S...
Oproep zienswijze indienen tegen windmolens in Oranjepolder
2021-05-12 14:05 Donderdag 6 mei 2021 hebben een aantal leden van de Belangengroep Oranjepolder een wandeling gemaakt in die Oranjepolder met burgemeester Buijs en wethouder Willemsen. Hierbij hebben wij alsnog de doo...
College legt ontwerp vergunning windpark A59 ter inzage
2021-04-14 14:48 Op 31 maart 2021 stemde de gemeenteraad in met de concept verklaring van geen bedenkingen om voor 25 jaar af te wijken van het bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarop ...