Op 31 maart 2021 stemde de gemeenteraad in met de concept verklaring van geen bedenkingen om voor 25 jaar af te wijken van het bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarop op 12 april 2021 besloten een ontwerp omgevingsvergunning af te geven voor de bouw van twee windmolens als onderdeel van het Energiepark A59. 

 

Ter inzage
Vanaf 15 april ligt de ontwerp omgevingsvergunning en de daarbij horende stukken zes weken ter inzage. Tot en met 26 mei 2021 kunnen belanghebbenden een zienswijze tegen het besluit indienen. 

 

Online vragenuur
Op donderdag 29 april organiseert de gemeente van 19.30 tot 20.30 een online vragenuur. Het online vragenuur gaat alleen over het windpark. Het is voor vragen over de aanvraag voor de vergunning, de terinzagelegging en de verdere procedure. Eneco is aanwezig om vragen te beantwoorden over hun aanvraag.

Bron:https://www.energieparka59.nl/nieuws/college-legt-ontwerp-vergunning-voor-windpark-a59-ter-inzage/

 

 

Op 31 maart 2021 stemde de gemeenteraad in met de concept verklaring van geen bedenkingen om voor 25 jaar af te wijken van het bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarop op 12 april 2021 besloten een ontwerp omgevingsvergunning af te geven voor de bouw van twee windmolens als onderdeel van het Energiepark A59. 

 

Ter inzage
Vanaf 15 april ligt de ontwerp omgevingsvergunning en de daarbij horende stukken zes weken ter inzage. Tot en met 26 mei 2021 kunnen belanghebbenden een zienswijze tegen het besluit indienen. 

 

Online vragenuur
Op donderdag 29 april organiseert de gemeente van 19.30 tot 20.30 een online vragenuur. Het online vragenuur gaat alleen over het windpark. Het is voor vragen over de aanvraag voor de vergunning, de terinzagelegging en de verdere procedure. Eneco is aanwezig om vragen te beantwoorden over hun aanvraag.

Bron:https://www.energieparka59.nl/nieuws/college-legt-ontwerp-vergunning-voor-windpark-a59-ter-inzage/