Donderdag 6 mei 2021 hebben een aantal leden van de Belangengroep Oranjepolder een wandeling gemaakt in die Oranjepolder met burgemeester Buijs en wethouder Willemsen. Hierbij hebben wij alsnog de door jullie zo massaal ondertekende petitie fysiek aangeboden. 

 

De volgende stap is dat wij jullie oproepen om, naast een zienswijze vanuit de gehele Belangengroep, ook individueel een zienswijze in te dienen om te voorkomen dat de ontwerp omgevingsvergunning voor de 2 windmolens afgegeven gaat worden. Een voorbeeld van een dergelijke brief wordt hier ook geplaatst. Jullie kunnen dit format gebruiken, en dan zelf, in eigen woorden, je argumenten aandragen waarom deze 235 meter hoge windmolens NIET mogen komen in de Oranjepolder. Punten die je hierbij kunt gebruiken hebben we ter inspiratie in het format gezet, je kan deze gebruiken en omzetten in je eigen woorden of alleen je eigen argumenten noemen. 

 

Hoe meer individuele zienswijzes ingediend worden, hoe meer we gehoord worden.

 

Let op dat de zienswijze voor 26.05.2021 schriftelijk ingediend moet zijn. Dit betekent, per post, niet per mail. Ook kan er een afspraak gemaakt worden om de zienswijze mondeling toe te lichten. Gezien de Pinksterdagen en de beperkte bezorgdagen van de post, is donderdag 20.05.2021 de laatste dag dat de zienswijze gepost kan worden. 

 

We rekenen massaal op jullie steun

Donderdag 6 mei 2021 hebben een aantal leden van de Belangengroep Oranjepolder een wandeling gemaakt in die Oranjepolder met burgemeester Buijs en wethouder Willemsen. Hierbij hebben wij alsnog de door jullie zo massaal ondertekende petitie fysiek aangeboden. 

 

De volgende stap is dat wij jullie oproepen om, naast een zienswijze vanuit de gehele Belangengroep, ook individueel een zienswijze in te dienen om te voorkomen dat de ontwerp omgevingsvergunning voor de 2 windmolens afgegeven gaat worden. Een voorbeeld van een dergelijke brief wordt hier ook geplaatst. Jullie kunnen dit format gebruiken, en dan zelf, in eigen woorden, je argumenten aandragen waarom deze 235 meter hoge windmolens NIET mogen komen in de Oranjepolder. Punten die je hierbij kunt gebruiken hebben we ter inspiratie in het format gezet, je kan deze gebruiken en omzetten in je eigen woorden of alleen je eigen argumenten noemen. 

 

Hoe meer individuele zienswijzes ingediend worden, hoe meer we gehoord worden.

 

Let op dat de zienswijze voor 26.05.2021 schriftelijk ingediend moet zijn. Dit betekent, per post, niet per mail. Ook kan er een afspraak gemaakt worden om de zienswijze mondeling toe te lichten. Gezien de Pinksterdagen en de beperkte bezorgdagen van de post, is donderdag 20.05.2021 de laatste dag dat de zienswijze gepost kan worden. 

 

We rekenen massaal op jullie steun