Format pro forma zienswijze tegen afgeven omgevingsvergunning windmolens in Oranjepolder

 

 

Aan College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout

Postbus 10150

4900 GB  OOSTERHOUT

 

Datum                : 19 mei 2021

 

Onderwerp         : Pro forma zienswijze tegen afgeven besluit omgevingsvergunning

                             Windpark A59

                             2 Windturbines eigendom Eneco

                             Referentienummer:  263602

 

 

Hiermee dien ik pro forma een zienswijze in tegen het voorgenomen besluit om 2 windturbines in de Oranjepolder te plaatsen.

 

Een aanvulling op deze pro forma zienswijze d.d. 19 mei 2021 zal uiterlijk 9 juni 2021 volgen.

 

Ik verzoek u, op voorhand de omgevingsvergunning niet te verlenen.

 

Hoogachtend,

 

 

[handtekening]

[naam]

[adres]

 

Format pro forma zienswijze tegen afgeven omgevingsvergunning windmolens in Oranjepolder

 

 

Aan College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout

Postbus 10150

4900 GB  OOSTERHOUT

 

Datum                : 19 mei 2021

 

Onderwerp         : Pro forma zienswijze tegen afgeven besluit omgevingsvergunning

                             Windpark A59

                             2 Windturbines eigendom Eneco

                             Referentienummer:  263602

 

 

Hiermee dien ik pro forma een zienswijze in tegen het voorgenomen besluit om 2 windturbines in de Oranjepolder te plaatsen.

 

Een aanvulling op deze pro forma zienswijze d.d. 19 mei 2021 zal uiterlijk 9 juni 2021 volgen.

 

Ik verzoek u, op voorhand de omgevingsvergunning niet te verlenen.

 

Hoogachtend,

 

 

[handtekening]

[naam]

[adres]