Format zienswijze tegen afgeven omgevingsvergunning windmolens in Oranjepolder

 

 

 

 

Aan College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout

Postbus 10150 / Slotjesveld 1

4900 GB / 4902 ZP  OOSTERHOUT

 

Datum                :

 

Onderwerp         : Zienswijze tegen afgeven besluit omgevingsvergunning Windpark A59

                             2 Windturbines eigendom Eneco

                             Referentienummer:  263602

 

 

Hiermee dien ik een zienswijze in tegen het voorgenomen besluit om 2 windturbines in de Oranjepolder te plaatsen. Deze windturbines hebben een tiphoogte van 235 meter.

 

Redenen:

- bijvoorbeeld gezondheid (geluidsoverlast, laag frequentgeluid etc)

- bijvoorbeeld locatie (schade voor natuur en mens, te dicht bij woonwijken, vervuiling van horizon,     waardevermindering huizen

- bijvoorbeeld geen draagvlak, geen inspraak, slordigheden in het proces

- bijvoorbeeld geen of minimale participatie

- bijvoorbeeld omgeving Oranjepolder/Dommelbergen Noord wordt te zwaar belast door opeenstapeling van plannen en projecten zoals Energiepark, Hooipolder, A59, A27, Statendamweg wordt intensiever gebruikt + aanleg permanente toegangsweg voor bouw- en onderhoudsactiviteiten Energiepark, om dit te realiseren worden bomen gerooid, plannen repoweren van bestaande windturbines op Weststad, KV380 electriciteitspalen

 

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de omgevingsvergunning niet te verlenen.

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt.

 

Hoogachtend,

 

(handtekening)

(naam, adres)

Format zienswijze tegen afgeven omgevingsvergunning windmolens in Oranjepolder

 

 

 

 

Aan College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout

Postbus 10150 / Slotjesveld 1

4900 GB / 4902 ZP  OOSTERHOUT

 

Datum                :

 

Onderwerp         : Zienswijze tegen afgeven besluit omgevingsvergunning Windpark A59

                             2 Windturbines eigendom Eneco

                             Referentienummer:  263602

 

 

Hiermee dien ik een zienswijze in tegen het voorgenomen besluit om 2 windturbines in de Oranjepolder te plaatsen. Deze windturbines hebben een tiphoogte van 235 meter.

 

Redenen:

- bijvoorbeeld gezondheid (geluidsoverlast, laag frequentgeluid etc)

- bijvoorbeeld locatie (schade voor natuur en mens, te dicht bij woonwijken, vervuiling van horizon,     waardevermindering huizen

- bijvoorbeeld geen draagvlak, geen inspraak, slordigheden in het proces

- bijvoorbeeld geen of minimale participatie

- bijvoorbeeld omgeving Oranjepolder/Dommelbergen Noord wordt te zwaar belast door opeenstapeling van plannen en projecten zoals Energiepark, Hooipolder, A59, A27, Statendamweg wordt intensiever gebruikt + aanleg permanente toegangsweg voor bouw- en onderhoudsactiviteiten Energiepark, om dit te realiseren worden bomen gerooid, plannen repoweren van bestaande windturbines op Weststad, KV380 electriciteitspalen

 

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de omgevingsvergunning niet te verlenen.

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt.

 

Hoogachtend,

 

(handtekening)

(naam, adres)