Naar aanleiding van vragen van ons aan de projectgroep duurzaam van de gemeente Oosterhout, delen wij hier een antwoordmail.

Hieruit blijkt dat de gemeente meer tijd neemt om de ingediende zienswijzen te behandelen. We beraden ons nog op onze reactie op dit eenzijdig aangekondigde uitstel. De genoemde brief om indieners van een zienswijze daarover te informeren, is te laat te noemen. Ook geeft de mail inzicht in de verschoven planning.

 

"De indieners van de zienswijzen hebben gisteren of vandaag een brief in de bus gehad. Daarin wordt aangegeven dat het college 3 maanden extra tijd neemt om de zienswijzen te beantwoorden en zaken goed uit te zoeken (o.a. recente Raad van State uitspraken).

 

Dat brengt mij ook meteen bij de planning. We verwachten pas op zijn vroegst in november naar de gemeenteraad te kunnen. Tenzij het college al eerder anders beslist. Het zonnepark ligt nog altijd stil. Gesprekken met Shell lopen nog. Zodra er meer te melden valt, zullen we daarover via de website van het Energiepark A59 communiceren.

 

Het rapport van TNO is inmiddels definitief. Dit rapport vormt onderdeel van de reactie op de zienswijzen die nu wordt opgesteld, conform de motie van de gemeenteraad. Het rapport komt voor iedereen beschikbaar, nadat het college besluit over de reactie op de zienswijzen en alle stukken ook naar de gemeenteraad gaan." (Mail Menno Schreuders, 29.07.2021 aan info@energieparka59nee.nl)

 

Verder blijven we in gesprek met de gemeente. 

Op 20 juli 2021 hebben afgevaardigden van de belangengroep nog gesproke met o.a. wethouder Willemsen met als doel zicht te krijgen op alle (aankomende) projecten die in de wijk Dommelbergen (Noord) gaan plaatsvinden de komende jaren. Met name de geluidscumulatie van deze projecten zou onderwerp van gesprek zijn. Inhoudelijk is hier echter nog geen nieuws over; de gemeente heeft beloofd hier na de zomer op terug te komen.

 

 

Naar aanleiding van vragen van ons aan de projectgroep duurzaam van de gemeente Oosterhout, delen wij hier een antwoordmail.

Hieruit blijkt dat de gemeente meer tijd neemt om de ingediende zienswijzen te behandelen. We beraden ons nog op onze reactie op dit eenzijdig aangekondigde uitstel. De genoemde brief om indieners van een zienswijze daarover te informeren, is te laat te noemen. Ook geeft de mail inzicht in de verschoven planning.

 

"De indieners van de zienswijzen hebben gisteren of vandaag een brief in de bus gehad. Daarin wordt aangegeven dat het college 3 maanden extra tijd neemt om de zienswijzen te beantwoorden en zaken goed uit te zoeken (o.a. recente Raad van State uitspraken).

 

Dat brengt mij ook meteen bij de planning. We verwachten pas op zijn vroegst in november naar de gemeenteraad te kunnen. Tenzij het college al eerder anders beslist. Het zonnepark ligt nog altijd stil. Gesprekken met Shell lopen nog. Zodra er meer te melden valt, zullen we daarover via de website van het Energiepark A59 communiceren.

 

Het rapport van TNO is inmiddels definitief. Dit rapport vormt onderdeel van de reactie op de zienswijzen die nu wordt opgesteld, conform de motie van de gemeenteraad. Het rapport komt voor iedereen beschikbaar, nadat het college besluit over de reactie op de zienswijzen en alle stukken ook naar de gemeenteraad gaan." (Mail Menno Schreuders, 29.07.2021 aan info@energieparka59nee.nl)

 

Verder blijven we in gesprek met de gemeente. 

Op 20 juli 2021 hebben afgevaardigden van de belangengroep nog gesproke met o.a. wethouder Willemsen met als doel zicht te krijgen op alle (aankomende) projecten die in de wijk Dommelbergen (Noord) gaan plaatsvinden de komende jaren. Met name de geluidscumulatie van deze projecten zou onderwerp van gesprek zijn. Inhoudelijk is hier echter nog geen nieuws over; de gemeente heeft beloofd hier na de zomer op terug te komen.