Je vindt de laatste informatie over ons op deze pagina. Ons bedrijf groeit en evolueert steeds. Wij bieden een uitgebreide reeks diensten. Onze missie is om de beste oplossingen aan te bieden voor...

Iedereen. Vul voor contact alstublieft het formulier op onze website in. Wij wensen u een fijne dag! Je vindt de laatste informatie over ons op deze pagina. Ons bedrijf groeit en evolueert steeds. Wij bieden een uitgebreide reeks diensten. Onze missie is om de beste oplossingen aan te bieden voor...

Over Ons

Als Belangengroep staan we sterker!

 

Een groep bewoners uit Dommelbergen Noord in Oosterhout (Nb) heeft begin 2020 via de pers kennisgenomen van de voorgenomen plannen om in de Oranjepolder tussen Oosterhout en Raamsdonksveer aan de A59 een grootschalig energiepark, bestaande uit 2 windmolens en ca. 55 ha. met zonnepalen te realiseren.

 

De bewoners hebben zich 2020 verenigd in het bewonerscollectief ‘Belangengroep Oranjepolder’ en hebben als doel de belangen te behartigen van de direct omwonenden, bewoners in de wijk Dommelbergen Noord, maar ook het doel om nadrukkelijk betrokken te worden bij de planvorming, planontwikkeling en uiteindelijke besluitvorming.

 

Waar is de Belangengroep Oranjepolder zoal mee bezig?

 

1. Naast de FaceBook paginanu ook een eigen website.

 

2. Er is contact met een advocaat die ons adviseert op welke wijze en wanneer we als vereniging /   

    belangengroep formeel van ons kunnen laten horen.

    We volgen de raadsvergaderingen van de Gemeente Oosterhout om het proces in tijd in de gaten te houden.

    Wanneer we in kunnen spreken op agendapunten die de Oranjepolder raken, zullen we van die gelegenheid        gebruik maken.

 

3. Er is contact met bewoners in de Gemeente Geertruidenberg die ook bezorgd zijn om “onze” Oranjepolder.

    We werken met hen samen en volgen ook de politieke ontwikkelingen in die gemeente wanneer het om de          Oranjepolder gaat. 

 

4. Wij houden contact met de fracties / politieke partijen in de Gemeente Oosterhout.

 

5. We hebben gesprekken met de wijkmakelaar van de woonwijk Dommelbergen in de Gemeente Oosterhout.

 

6. Er is een petitie tegen het Energiepark A59, ondertekend door 938 mensen en die petitie is aangeboden aan        de gemeenteraad.

   

 

 

Als betrokken bewoner kan je gratis lid worden van onze Belangengroep Oranjepolder, maar uiteraard zijn donaties welkom.

 

 

Hoe aanmelden als lid?

 

Meld je hier onder aan als lid van Belangengroep Oranjepolder!

Naam  
E-mail  
Straat en huisnummer  
Postcode en Plaats  
Aantal gezinsleden  
Tegen het Energiepark?  
Hoe heb je ons gevonden?  
Bericht