Belangengroep Oranjepolder

Je vindt de laatste informatie over ons op deze pagina. Ons bedrijf groeit en evolueert steeds. Wij bieden een uitgebreide reeks diensten. Onze missie is om de beste oplossingen aan te bieden voor...

Iedereen. Vul voor contact alstublieft het formulier op onze website in. Wij wensen u een fijne dag! Je vindt de laatste informatie over ons op deze pagina. Ons bedrijf groeit en evolueert steeds. Wij bieden een uitgebreide reeks diensten. Onze missie is om de beste oplossingen aan te bieden voor...

Aanmelden / Petitie

Geen Energiepark A59 in de Oranjepolder!

Te veel risico's voor de natuur en omwonenden

 

De gemeente Oosterhout heeft ambitieuze klimaatplannen en dat juicht iedereen toe, ook de

ondertekenaars van deze petitie.

 

Maar helaas heeft de gemeente haar oog laten vallen op de Oranjepolder als mogelijke locatie voor

een gigantisch zonnepanelenpark (grootte van 55 voetbalvelden) en windpark met 2 windturbines

van 235 meter hoog, oftewel 5x de hoogte van de basiliek in Oosterhout.

Dit alles naast het bestaande windmolenpark van Weststad wat in 2028 ook wordt vervangen voor nieuwe (hogere) windturbines. De Oranjepolder verliest 25% van haar omvang door dit energiepark waarbij er

onomkeerbare schade aan de natuur wordt aangericht.

 

De ondertekenaars van deze petitie zijn tegen dit energiepark om de volgende redenen.

 

Windpark: NEE

De belangengroep Oranjepolder heeft als uitgangspunt: alle nieuw te bouwen windturbines worden

op minimale afstand van 10x de tiphoogte van de bebouwing geplaatst. Dit betekent dat er in de

Oranjepolder geen plaats is voor windturbines. De risico's voor de gezondheid door onder andere

laag-frequent geluid, geluidsoverlast, overlast door slagschaduw, onomkeerbare schade aan flora en

fauna, horizonvervuiling en waardevermindering van huizen zijn de belangrijkste redenen.

 

Zonnepark: NEE

Zonnepanelen behoren eerst op woningen geplaatst te worden, vervolgens op en bij bedrijven en

wanneer noodzakelijk pas in het buitengebied. De belangengroep Oranjepolder is van mening dat er

onvoldoende onderzoek gedaan is naar mogelijkheden van plaatsing van zonnepanelen op woningen

en bedrijven en ook is er onvoldoende duidelijkheid

wat de risico's voor mens en natuur zijn als het zonnepark in de Oranjepolder geplaatst gaat worden.

 

Ik zeg “nee”

Met de ondertekening van de petitie spreek jij je uit tegen het Energiepark A59 in de Oranjepolder.

 

Alleen samen staan we sterk

Alleen samen staan we sterk. Alleen samen kunnen we een vuist maken tegen de gemeente en haar plannen, daarom is het sterk om samen de strijd aan te gaan. Wij als belangengroep staan sterker en komen krachtiger over als goed aan toonbaar is, welke bewoners tegen zijn. Daarom verzoeken wij jou vriendelijk je in te

schrijven (alleen naam, adres, en e-mail) bij onze belangengroep, via bovenstaand aanmeldformulier.

Door het achterlaten van jouw contactgegevens kunnen met jou in contact blijven.

 

Naam  
E-mailadres  
Straat en huisnummer  
Postcode  
Plaats  
Tegen het EnergieparkA59?  
Bericht